Instalacje wodno-kanalizacyjne — podstawowe czynności

/Instalacje wodno-kanalizacyjne — podstawowe czynności

Instalacje wodno-kanalizacyjne — podstawowe czynności

Instalacja wodno-kanalizacyjna jest niezbędna w każdym budynku. Nie ulega wątpliwości, że przydaje się już podczas budowy, nie mówiąc o dalszych etapach. Dobrze położona, będzie służyć użytkownikom przez wiele lat, nie tylko odbierając ścieki, ale również dając wodę dobrej jakości i w wymaganych ilościach. Jak zatem prawidłowo położyć instalację wodno-kanalizacyjną, aby spełniała swoje zadania w 100%?

Do podstawowych czynności w instalacjach sanitarnych należy:

  • podział na instalacje grzewcze, wodno-bytowe, kanalizacyjne, przemysłowe;
  • instalacje należy wykonywać z rur z atestem i zgodne z normami obowiązujące w Polsce;
  • należy rury dobierać zgodnie z ich przeznaczeniem, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

Co wziąć pod uwagę podczas tworzenia instalacji?

Nie ulega wątpliwości, że w każdym pomieszczeniu, w którym będzie się korzystać z wody, musi być położona instalacja wodno-kanalizacyjna. Bez względu na to, czy woda zostanie doprowadzona do budynku z prywatnej studni, czy z wodociągów, rury układa się tak samo.

Aby mieć pewność, że całość została położona prawidłowo, osoba kompetentna powinna opracować projekt sanitarny. Dobrać odpowiednio rury, pod względem finansowym oraz pod kątem odbiorników sanitarnych.

Należy zwrócić uwagę na to, jak będzie podgrzewana woda. Na przykład jeżeli w skład układu będzie wchodziło centralne ogrzewanie, które doprowadza ciepłą wodę do całego budynku, rurę z zimną wodą doprowadza się jedynie do urządzenia grzewczego, a do poszczególnych pomieszczeń doprowadza się dwa równoległe przewody — jeden do wody ciepłej, a drugi do wody zimnej.

Jak ułożyć rury?

 Mamy dwie możliwości wybrania sposobu ułożenia oraz połączenia ze sobą rur:

  • Układ rozdzielaczowy – do głównego przewodu montuje się rozdzielacz, który zasila różne punkty poboru wody. Jeśli budynek ma więcej niż jedną kondygnację, taki rozdzielacz należy założyć na każdym piętrze. Rury między rozdzielaczem, a punktem poboru wody, powinny być wykonane z tego samego odcinka rur, co uniemożliwia powstawaniu przecieków w podłodze, ponieważ nie ma tam żadnych połączeń rur.
  • Układ trójnikowy – polega na bezpośrednim położeniu rur z przewodu głównego do każdego z punktów poboru wody. Rury muszą być w stosunku do siebie ułożone prostopadle lub równolegle i być ze sobą połączone za pomocą odpowiednich kształtek.

Systemy rozdzielaczowy jest droższy, ale za to mniej awaryjny i do tego ewentualne awarie są łatwiejsze do zlokalizowania oraz usunięcia.

Oba sposoby można zastosować podczas montażu instalacji wodnej oraz centralnego ogrzewania.

By | 2020-09-28T08:28:12+00:00 Sierpień 11th, 2020|Możliwość komentowania Instalacje wodno-kanalizacyjne — podstawowe czynności została wyłączona

About the Author: