Kamera inspekcyjna – jak wykryć awarię wody?

/Kamera inspekcyjna – jak wykryć awarię wody?

Kamera inspekcyjna – jak wykryć awarię wody?

Awaria wody nie zawsze jest możliwa do stwierdzenia „gołym okiem”. W przypadku wycieku wody niejednokrotnie musimy posługiwać się różnymi sposobami, aby zlokalizować miejsce awarii wodociągowej. Dziś chcielibyśmy przedstawić wam jedną z metod znajdowania wycieku wody, a mianowicie wykorzystując w tym celu kamerę inspekcyjną. Zobaczmy zatem, do czego służy badanie kamerą inspekcyjną?

Jakie są metody diagnozowania miejsca wycieku wody?

W przypadku awarii wody można stosować wiele różnych metod, których użycie uwarunkowane jest miejscem spodziewanego wycieku. Chodzi tu mianowicie o rozróżnienie, czy wyciek podejrzewamy na zewnątrz instalacji wodociągowej / przeciwpożarowej, czy też spodziewamy się wycieku wewnątrz budynku. Wyróżnia się następujące metody wykrywania awarii wody:

  • metodę elektroakustyczną, przy zastosowaniu geofonu (badanie to odbywa się na instalacji pracującej pod ciśnieniem, napełnionej wodą lub sprężonym powietrzem, w pierwszej kolejności osłuchuje się elementy armatury wodociągu/instalacji w celu zawężenia miejsca występowania nieszczelności, a następnie po zawężeniu obszaru poszukiwań wykorzystuje się geofon i mikrofon ziemny),

  • metoda korelacyjna z wykorzystaniem komputerowej obróbki szumu wycieku, wykorzystywana głównie do badania wodociągów zewnętrznych,

  • metoda korelacyjna z wykorzystaniem komputerowej obróbki szumu wycieku, z użyciem hydrofonu,

  • metoda gazu znacznikowego wykrywania wycieków (metoda gazowa, gaz śladowy),

  • metoda termowizyjna lokalizacji wycieków, zazwyczaj wykorzystywana do badania wycieków ciepłej wody (CWU, CO) w instalacjach wewnętrznych,

  • metoda dymowa lokalizacji przecieków,

  • metoda wspomagająca lokalizację wycieku wilgotnościomierzem,

  • badanie kamerą endoskopową oraz kanalizacyjną (badanie kamerą inspekcyjną),

  • badanie przecieków barwnikami przemysłowymi.

Badanie kamerą endoskopową oraz kanalizacyjną (badanie kamerą inspekcyjną)

Dlaczego piszemy o tych wszystkich metodach lokalizacji przecieków? Szukanie miejsc awarii wody to czasem bardzo trudny temat. Stosowanie jednej metody, czy też dwóch wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem wydłużenia procesu lokalizacji wyniku. Dzięki możliwości zastosowania różnych metod badawczych, przed przeprowadzeniem badania z wykorzystaniem kamery inspekcyjnej, mamy pewność i konkretną wiedzę z iloma źródłami przecieku mamy do czynienia. Zbadanie rozległości problemu wycieku pozwala obrać właściwą strategię postępowania, określić jakie czynności powinny być wykonane w następnym kroku celem nie tylko usunięcia awarii wycieku, ale również możliwie skutecznego zapobiegania wystąpienia ich w przyszłości.

Badanie kamerą inspekcyjną/endoskopową pozwala ocenić stan techniczny poszczególnych fragmentów przegród budowlanych oraz rur instalacyjnych, które zostały wskazane jako potencjalne miejsca wycieku, dzięki wykorzystaniu wybranych innych metod diagnostycznych. Niekiedy badanie endoskopowe instalacji wodnej wykonywane jest od razu, bez zbędnych badań wstępnych, gdyż widoczne „objawy” usterki jednoznacznie wskazują miejsce awarii wody. Kamera inspekcyjna umożliwia wykrywanie awarii również w instalacjach kanalizacyjnych oraz pomocna jest w ocenie problemów z przewodami wentylacyjnymi. Jej zaletą są niewielkie rozmiary oraz szeroki kąt widzenia sięgający 360 stopni. W badaniach nierzadko wykorzystujemy kamery endoskopowe/ inspekcyjne o różnych wymiarach, począwszy od 6 mm, do kamer o wymiarach około 9. i 14. mm. To sprawia, że badanie kamerą inspekcyjną pozwala spenetrować najbardziej niedostępne miejsca w instalacji wodno-kanalizacyjnej, jednocześnie umożliwiając śledzenie wyników na ekranie. Używamy w swej pracy wysoce zaawansowane technologicznie kamery pozwalające badać nam rury, których średnica waha się od 40 do 200 mm.

By | 2020-10-16T15:51:44+00:00 Październik 15th, 2020|Możliwość komentowania Kamera inspekcyjna – jak wykryć awarię wody? została wyłączona

About the Author: